Vad kan man jobba som efter juristexamen? Vissa väljer att bli familjejurist norrköping medans andra väljer att arbeta med andra typer av frågor än familjerätt.

När man är klar med sina 4.5års utbildning på juristlinjen så finns det mängder med olika yrken man kan jobba inom. Jurister är man dels expert på vissa frågor som handlar om lag och avtal, men också rådgivare. Vilken inriktning man än väljer att specialisera sig på inom juridiken så är dem vanligaste sysslorna jurister jobbar med att granska avtal, upprätta kontrakt, förhandla och som sagt också rådgivning.

4 av 10 jurister jobbar idag med traditionella juridiska uppgifter på till exempel en juristbyrå. Övriga jobbar med allt från att vara företagsledare till marknadsföring.

Det finns många branscher och inriktningar en jurist kan jobba med och vi har endast listat några av dem vanligaste titlarna nedan:

  • Åklagare – Som åklagare jobbar man tillsammans med polisen. Man beslutar om saker så som om en anklagad person ska åtalas eller om poliserna har tillräckligt med bevis för att genomföra husransakningar mot en misstänkt gärningsperson.
  • Kronofogde – Kronofogmyndigheten där kronofogdar jobbar driver bland annat in obetalda skulder och utmäter personers tillgångar om dem inte kan betala dem på något annat sätt.
  • Familjejurist – Som familjejurist Linköping jobbar man till exempel rådgivningen om en förälder vill ha ensam vårdnad, upprätta testamenten och andra typer av avtal.
  • Domare – Domare kan jobba med antingen brottsmål eller tvistemål i en allmän domstol eller i en förvaltningsdomstol där målen handlar mer om sociala frågor, skatter, överklaganden och mycket annat.
  • Advokat – Som jurist kan man efter 3års arbete inom juridiken ansöka om att få titeln advokat. Ansökan görs till Advokatsamfundet och en styrelse beslutar om man är lämplig att erhålla titeln advokat. För att få sin titel så behöver man förutom att jobbat i 3år ha ordning på sin ekonomi samt vara fri från domar.